Brain Gym

ליאת שושן ברק Brain Gym

ליאת שושן ברק Brain Gym

  Brain Gym סדנת תרגילי מוח "השבוע סיימתי סדנת בריין ג'ים בה השתתפתי בהנחיית ריקי קאופמן. הסדנה היתה בת חמישה