חשיבות השמירה מפני ען ברע

צילום של תכשיט שמצויירת בתוכו עין ומסמלת שמירה מפני עין הרע

השארת תגובה